خمام - عدم وجود دستگاه‌های متولی فرهنگی در خمام از جمله موارد خلل فرهنگی است
ویژه
حسین ذاکر استقامتی عنوان کرد :

عدم وجود دستگاه‌های متولی فرهنگی در خمام از جمله موارد خلل فرهنگی است

وی بر استفاده از منابع، قابلیت‌ها و احیای امکانات موجود، هم‌افزایی و بهره‌گیری از کمک خیرین تاکید کرد.

چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۱ KHNA14271

IMG_6167حسین ذاکر استقامتی در اولین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر خمام در سال 1393 با بیان اینکه جمعیت شهری خمام بیش از بسیاری از شهرستان‌های استان همیشه سرسبز گیلان است، عدم وجود دستگاه‌های متولی فرهنگی نظیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید، تبلیغات اسلامی، اوقاف و سایر نهادهای وابسته (در این بخش که عملکرد شهرستانی داشته، اما نگاه بخشی بر آن وجود دارد) را از جمله خلل فرهنگی بخش خمام مطرح نمود. به گفته‌ی وی تمام موارد فرهنگی مطرح شده خواسته یا ناخواسته ارتباط مستقیمی با اعتبارات داشته که در صورت تامین نشدن آنها نمی‌توان گام‌های بلندتری برداشت.
وی با اشاره بر لزوم آسیب‌شناسی فرهنگی، یادآور شد : تا آسیب‌شناسی مصادیق فرهنگی، ارائه‌ی راه‌کارهای عملی و اجرایی مناسب و نیازسنجی صورت نپذیرد، نمی‌توانیم عملکرد مناسبی را در مبحث فرهنگی ارائه دهیم. بخشدار خمام بر استفاده از منابع، قابلیت‌ها و احیای امکانات موجود، هم‌افزایی و بهره‌گیری از کمک خیرین تاکید کرد و ایجاد مرکزی برای مبحث علوم قرآنی و حدیث در بخش خمام را زیبنده دانست. وی با اشاره بر لزوم تشکیل مجمع هیئت‌های مذهبی بخش خمام، بر نیاز ایجاد یک فرهنگ‌سرا در بخش خمام اشاره نموده تا تمام نیازها با تنوع‌های مختلف دیده شده، بررسی و رسیدگی گردد.


موضوع : بخشداری، شورای شهر
http://khna.ir/14271