خمام - اولین نوزاد خمام در سال 93 دختر بود

اولین نوزاد خمام در سال 93 دختر بود

نخستین واقعه‌ی ولادت و سند هویتی اداره‌ی ثبت احوال خمام در سال 1393 متعلق است به دختری با نام فاطمه اهل روستای للـه‌کاء.

سه شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۳ - ۲:۰۱ KHNA14095

419e12a4996ee4211420932c5a36a036نخستین واقعه‌ی ولادت و سند هویتی اداره‌ی ثبت احوال خمام در سال 1393 متعلق است به دختری با نام فاطمه اهل روستای للـه‌کاء که در مورخ 1 فروردین در اداره‌ی مذکور به ثبت رسیده است.


موضوع : ثبت احوال
منبع : روابط عمومی ثبت احوال خمام
http://khna.ir/14095