خمام - مراسم تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان تکواندوی مدرسه‌ی استاد الهی برگزار شد

مراسم تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان تکواندوی مدرسه‌ی استاد الهی برگزار شد

مجید الهی گفت: تجلیل از شاگردان باعث می‌گردد که بعدها از آنها انتظار پیشرفت داشته باشیم.

پنج شنبه، ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ - ۰:۱۲ KHNA13858

مراسم تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان تکواندوی مدرسه‌ی استاد الهی برگزار شد.
مجید الهی عصر روز چهارشنبه در کانون شهید حق‌شناس خمام با بیان اینکه نسل آینده می‌بایست حرمت پیشکسوتان ورزش در رشته‌های مختلف ورزشی را بدون تعلق خاطر به یک رشته‌ی خاص حفظ کرده و نباید فرهنگ حرمت به بزرگترهای ورزش کمرنگ شود، گفت : هدف از برگزاری این مراسم مردمی فرهنگ‌سازی برای نسل فردای ورزش بوده و نسل آینده باید تقدیر و تجلیل از بزرگان ورزش را ببینند تا بتوانند از تجارب پیشکسوتان ورزش برای پیشرفت و تعالی ورزش بهره ببرند.
به گفته‌ی وی تجلیل از شاگردان باعث می‌گردد که بعدها از آنها انتظار پیشرفت داشته باشیم.


موضوع : تجلیل و بزرگداشت، تکواندو
http://khna.ir/13858