خمام - مراسم چهارشنبه سوری در خمام

مراسم چهارشنبه سوری در خمام

ویدئویی کوتاه از چهارشنبه سوری در خیابان امام خمینی و خیابان تختی شهر خمام …

چهارشنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۱:۱۲ KHNA13844


موضوع : در شهر، ویدئو
http://khna.ir/13844