خمام - به حقوق سایر شهروندان احترام بگذاریم!
ویژه
خیابان اصلی یا پارکینگ شخصی ؟!

به حقوق سایر شهروندان احترام بگذاریم!

عدم توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی از علل افزایش ترافیک شهر خمام در آستانه‌ی سال نو می‌باشد.

دوشنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۲:۱۲ KHNA13604

“عدم افزایش نیروی پلیس راهور برای مناطق با ترافیک بالا، بیرون آوردن بی‌مورد وسیله‌ی نقلیه، دور زدن در بخش مرکزی شهر، عدم توجه به تابلوی گردش به‌چپ ممنوع، عدم توجه به تابلوهای توقف مطلقاً ممنوع، عدم گردش در میدان برای دور زدن و پارک کردن‌های عجیب و غریب” از علل اصلی افزایش ترافیک شهر خمام در آستانه‌ی سال نو به‌شمار می‌رود.

IMG_5518


موضوع : در شهر، گزارش تصویری
http://khna.ir/13604

دیدگاه شما چیست ؟!