خمام - سقوط خودروی زانتیا به درون مزرعه
سرعت بالا حادثه آفرید ؛

سقوط خودروی زانتیا به درون مزرعه

سرعت بالای خودروی سواری زانتیا در پیج جاده‌ی دافچاه منجر به برخورد خودرو با چند درخت و سقوط به داخل مزرعه شد.

جمعه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۲ KHNA12929

سرعت بالای خودروی زانتیا در پیج جاده‌ی دافچاه منجر به برخورد خودرو با چند درخت و سقوط به داخل مزرعه شد.


موضوع : تصادفات، در روستا
http://khna.ir/12929

دیدگاه شما چیست ؟!