خمام - مسابقات والیبال دختران در مقطع متوسطه‌ی دوم بخش خمام برگزار شد

مسابقات والیبال دختران در مقطع متوسطه‌ی دوم بخش خمام برگزار شد

دبیرستان مهرک فرجی، دبیرستان الزهرا و دبیرستان کوثر به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

پنج شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۲ KHNA12149

مسابقات والیبال دختران در مقطع متوسطه‌ی دوم بخش خمام در سالن ورزشی فرهنگ برگزار گردید.
در این مسابقات که سه‌شنبه و چهارشنبه صورت پذیرفت، دبیرستان مهرک فرجی، دبیرستان الزهرا و دبیرستان کوثر به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

awsatsgasfa1212545464654


موضوع : بانوان، دانش آموزان، والیبال
منبع : روابط عمومی آموزش و پرورش خمام
http://khna.ir/12149

دیدگاه شما چیست ؟!