خمام - میدان ولی‌عصر همچنان تاریک است
ویژه
رو به بهبود، اما ...

میدان ولی‌عصر همچنان تاریک است

راه و شهرسازی تعدادی علامت مخصوص راهنمایی و رانندگی برای نشان دادن راه تعبیه کرده است.

دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۷:۱۱ KHNA12078

بارها درباره‌ی حادثه‌آفرین بودن میدان ولی‌عصر (عج)، برخورد خودروها با گاردریل و سقوط آنها به گودال درون میدان گفته شد و اینکه دلیل این امر نبود نور کافی است. پیش از این شرکت توزیع نیروی برق گیلان طی جوابیه‌ای خود را از رسیدگی به این مسئله مبرا دانست و راه و شهرسازی را مسئول روشنایی میدان مذکور معرفی کرد، اما راه و شهرسازی واکنشی نشان نداد و به جای رسیدگی فوری به مشکل نور این میدان، در چندین مرحله گاردریل میدان مذکور را ترمیم کرد و برای آن سرعت‌گیر درنظر گرفت ؛ هرچند بار دیگر با تصادف‌های بعدی علاوه بر خرابی گاردریل، قامت تابلوی این میدان چندضلعی نیز خم شد و کمی بعدتر به‌ طور کامل ناپدید شد.

در برف اخیر خودروهای برف‌روب به‌ دلیل بازگشایی راه‌های مواصلاتی اقدامات مناسبی را صورت دادند و راه‌ها به‌صورت خطی بازگشایی شد. برخی اشکال هندسی مثلثی از برف ایجاد شد که ناخودآگاه وضعیت میدان ولی‌عصر (عج) را بهبود و به عبور و مرور نظم بخشید، اما دیری نپایید و برف‌ها آب شدند.
اکنون راه و شهرسازی در اقدامی دیگر که به‌نظر می‌رسد بیشتر به‌دلیل جلوگیری از خرابی گاردریل باشد تا رسیدگی به وضعیت تاسف‌بار این میدان، تعدادی علامت مخصوص راهنمایی و رانندگی برای نشان دادن راه تعبیه کرده، که البته بهتر بود به نورپردازی این میدان که می‌تواند در جلوگیری از بروز حوادث جانی و مالی برای مردم مفید باشد توجه نشان می‌داد. همچنین حدود یک ماه است میله‌‌ی بلندی در گوشه‌ای از میدان ولی‌عصر (عج) کمربندی خمام نصب گردیده که قرار بود برج نوری باشد، اما هنوز چراغ‌های آن نصب نشده و خاموش است.


موضوع : اداره‌ی برق، گزارش تصویری، میدان‌ها
http://khna.ir/12078

۱ دیدگاه