خمام - جنگ شادی تا 28 بهمن تمدید شد
به‌دلیل استقبال مردم ؛

جنگ شادی تا 28 بهمن تمدید شد

جنگ شادی گروه قاصدک تحت عنوان «جشن بزرگ انقلاب» به دلیل استقبال مردم بخش خمام تا 28 بهمن تمدید شد.

یکشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۱ KHNA12019

جنگ شادی گروه قاصدک تحت عنوان «جشن بزرگ انقلاب» به دلیل استقبال مردم بخش خمام تا 28 بهمن تمدید شد.
گفتنی‌است شب گذشته نزدیک به 250 نفر اجرای زنده‌ی این گروه را تماشا کرده‌اند.


موضوع : تئاتر، جنگ شادی
http://khna.ir/12019

دیدگاه شما چیست ؟!