خمام - مسابقات والیبال دختران در مقطع متوسطه‌ی اول بخش خمام برگزار شد

مسابقات والیبال دختران در مقطع متوسطه‌ی اول بخش خمام برگزار شد

آموزشگاه دهخدا، آموزشگاه 22 بهمن و آموزشگاه 13 به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

یکشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۱ KHNA12015

مسابقات والیبال دختران در مقطع متوسطه‌ی اول بخش خمام در سالن ورزشی فرهنگ برگزار گردید.
در این مسابقات که روز گذشته و امروز با شرکت 7 تیم در 2 گروه صورت پذیرفت، آموزشگاه دهخدا، آموزشگاه 22 بهمن و آموزشگاه 13 آبان (2) به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

1254444444


موضوع : بانوان، دانش آموزان، والیبال
منبع : روابط عمومی آموزش و پرورش خمام
http://khna.ir/12015

دیدگاه شما چیست ؟!