خمام - آسمان شهر خمام نورافشانی شد

آسمان شهر خمام نورافشانی شد

آسمان شهر خمام راس ساعت 21 شب 22 بهمن‌ماه با طنین‌انداز شدن بانگ الله‌اکبر توسط مردم نورافشانی شد.

دوشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۲:۱۱ KHNA11751

آسمان شهر خمام راس ساعت 21 شب 22 بهمن‌ماه با طنین‌انداز شدن بانگ الله‌اکبر توسط مردم نورافشانی شد.
همنوایی بانگ «الله‌اکبر» موجی از عشق، غرور و یکرنگی را در مردم خمام ایجاد کرد.


موضوع : در شهر، دهه‌ی فجر، سپاه، گزارش تصویری، ویدئو
http://khna.ir/11751

دیدگاه شما چیست ؟!