خمام - برگزاری کنکور آزمایشی دروس تخصصی رشته‌ی حسابداری در هنرستان‌های خمام

برگزاری کنکور آزمایشی دروس تخصصی رشته‌ی حسابداری در هنرستان‌های خمام

در این کنکور آزمایشی 64 نفر از هنرجویان به‌صورت همزمان به رقابت پرداختند.

دوشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۱ KHNA11696

aمرحله‌ی اول کنکور آزمایشی دروس تخصصی رشته حسابداری از بین هنرجویان سال سوم این رشته در هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش بخش خمام برگزار شد.
این کنکور آزمایشی طبق برنامه‌ی تنظیمی پیش‌بینی شده توسط بهزاد حق‌پرست (سرگروه رشته‌ی حسابداری منطقه) و با همکاری هنرآموزان این رشته، مدیران و عوامل اجرایی هنرستان‌ها برگزار گردیده و 64 نفر از هنرجویان به‌صورت همزمان به رقابت پرداختند.


موضوع : دانش آموزان
منبع : روابط عمومی آموزش و پرورش خمام
http://khna.ir/11696

دیدگاه شما چیست ؟!