خمام - بخشدار: مردم قضاوت کننده‌ی خوبی هستند
در دیدار با خانواده‌ی شهید صنعتی ؛

بخشدار: مردم قضاوت کننده‌ی خوبی هستند

بخشدار و ریاست شورای بخش با خانواده‌ی شهید حمیدرضا صنعتی دیدار نمودند.

یکشنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۳:۱۱ KHNA11618

بخشدار و ریاست شورای بخش خمام با خانواده‌ی شهید حمیدرضا صنعتی دیدار نمودند.
حسین ذاکر استقامتی در جریان این بازدید با اشاره به بحران برف اخیر ضمن تشکر از صبر و حوصله‌ی مردم، با بیان اینکه باید تا زمانی که مسئولیتی بر عهده‌‌ی ما نهاده شده به وظایف محوله به‌خوبی عمل نموده و ضمن برخورداری از جدیت در پیگیری، تاثیرگذار باشیم، افزود : مردم قضاوت کننده‌ی خوبی هستند.

گفتنی‌است پیش‌از این طی اطلاعیه‌ای توسط پدر شهید صنعتی از مسئولین به‌منظور مدیریت بحران برف تشکر گردیده بود.


دیدگاه شما چیست ؟!