خمام - شماره‌های اضطراری را یادداشت کنید
ویژه

شماره‌های اضطراری را یادداشت کنید

با توجه به بارش شدید برف اخیر و بروز بحران برف، شهروندان به‌صورت مستقیم با نیروهای امدادی و خدمات‌رسان تماس حاصل نمایند.

سه شنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۱ KHNA11359

  • اداره‌ی برق : 4222511
  • اداره‌ی آب : 4222927
  • اداره‌ی گاز : 194 / 4223330
  • اداره‌ی مخابرات : 117
  • خدمات شهری : 4223211
  • اورژانس : 115
  • آتش‌نشانی : 125
  • پلیس : 110
  • تعزیرات : 124

موضوع : ادارات و مراکز، ستاد بحران
http://khna.ir/11359

دیدگاه شما چیست ؟!