خمام - دیدار با خانواده‌ی شهید محمود صادقی
در اولین روز از دهه‌ی فجر ؛

دیدار با خانواده‌ی شهید محمود صادقی

مسئولین شهری در اولین روز از دهه‌ی فجر با خانواده‌ی شهید محمود صادقی خمامی دیدار به‌عمل آوردند.

شنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۱ KHNA11139

مسئولین شهری در اولین روز از دهه‌ی فجر با خانواده‌ی شهید محمود صادقی خمامی دیدار به‌عمل آوردند.


موضوع : خانواده شهدا، دهه‌ی فجر
http://khna.ir/11139

دیدگاه شما چیست ؟!