خمام - پیاده‌روی مسئولین در روز هوای پاک

پیاده‌روی مسئولین در روز هوای پاک

مسئولین شهری در اولین روز از دهه‌ی فجر مصادف با روز هوای پاک به پیاده‌روی پرداختند.

شنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۱ KHNA11120

مسئولین شهری در اولین روز از دهه‌ی فجر مصادف با روز هوای پاک به پیاده‌روی پرداختند.
گفتنی‌است این پیاده‌روی با بارش برف همراه بوده است.


موضوع : ادارات و مراکز، دهه‌ی فجر
http://khna.ir/11120

دیدگاه شما چیست ؟!