خمام - ۱۵ درصد از اراضی شالیزاری زیر شخم زمستانه رفت
مدیر جهاد کشاورزی خمام:

۱۵ درصد از اراضی شالیزاری زیر شخم زمستانه رفت

مهدی رجبی، گفت: اجرای شخم اولیه و زمستانه همچنان در دستور کار شالیکاران قرار گیرد.

سه شنبه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۲ KHNA109296

مدیر جهاد کشاورزی خمام با بیان اینکه شخم زمستانه در ۱۵ درصد از شالیزارهای این‌شهرستان اجرا شده، عنوان کرد: اجرای شخم اولیه و زمستانه همچنان در دستور کار شالیکاران قرار گیرد.
مهدی رجبی با بیان اینکه بارش‌های اخیر فرصت مناسبی برای اجرای شخم‌های زمستانه شالیزارها خواهد بود، افزود: شخم زمستانه بهترین فرصت برای حفظ منابع آبی است و اگر شخم اول را در زمستان داشته باشیم، در زمان شخم دوم میزان آب مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.


موضوع : کشاورزی
منبع : خوبان‌خبر
http://khna.ir/109296

دیدگاه شما چیست ؟!