خمام - شعبده‌باز صاحب‌نام خمامی که بود؟
ویژه
نگاهی به زندگی مهدی نصیری /

شعبده‌باز صاحب‌نام خمامی که بود؟

مهدی نصیری که در گروه‌های نمایش به اجرای کمدی می‌پرداخت، در یک مجلس عروسی به اجرای شعبده علاقه‌مند شده و دوره‌‌های آموزشی این‌رشته را سپری نمود.

دوشنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۱ KHNA108780


موضوع : با شما، هنر و فرهنگ، ویدئو
ویدئو : جواد منادی و حبیب صابری
مجری : سیده‌زهرا موسوی
http://khna.ir/108780

دیدگاه شما چیست ؟!