خمام - شهرستان خمام نباید در هنگام اختصاص بودجه‌های استانی همانند یک بخش دیده شود
ویژه
دادستان خمام انتقاد کرد:

شهرستان خمام نباید در هنگام اختصاص بودجه‌های استانی همانند یک بخش دیده شود

دادستان عمومی‌وانقلاب شهرستان خمام با بیان آنکه به‌نظر می‌رسد هنوز نگاه استان به خمام مثل یک «بخش» بوده و به‌عنوان «شهرستان» درنظر گرفته نمی‌شود، عنوان کرد: به‌عنوان مثال خمام در بودجه‌ریزی استانی همانند یک بخش دیده شده و اعتبارات کمی برای آن درنظر گرفته می‌شود.

جمعه، ۱۵ دی ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۰ KHNA108453

دادستان عمومی‌وانقلاب شهرستان خمام با بیان آنکه به‌نظر می‌رسد هنوز نگاه استان به خمام مثل یک «بخش» بوده و به‌عنوان «شهرستان» درنظر گرفته نمی‌شود، عنوان کرد: به‌عنوان مثال خمام در بودجه‌ریزی استانی همانند یک بخش دیده شده و اعتبارات کمی برای آن درنظر گرفته می‌شود.
حامد اصیلی روز پنجشنبه در جلسه شورای شهر خمام با بیان اینکه گاهاً بخش‌های دیگر از وضعیت به‌مراتب بهتری نسبت به خمام برخوردارند، تصریح کرد: مردم این‌خطه امیدهای فراوانی نسبت به شهرستان‌شدن خمام داشته‌اند.
وی خطاب به استاندار و نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: باید دید استاندار و نمایندگان مجلس به خمام، نگاه شهرستانی باشد.


موضوع : دادستانی
http://khna.ir/108453

دیدگاه شما چیست ؟!