خمام - قطع برق با هدف انجام تعمیرات پیشگیرانه صورت پذیرفت / از مشترکین پوزش می‌طلبیم
مدیر امور توزیع برق خمام:

قطع برق با هدف انجام تعمیرات پیشگیرانه صورت پذیرفت / از مشترکین پوزش می‌طلبیم

مدیر امور توزیع برق خمام با اشاره بر آنکه عبور بخش زیادی از شبکه‌های توزیع به‌صورت هوایی و زمینی در مناطق مختلف شهری، روستایی و مزارع غیرقابل دسترس، و همچنین عوامل مختلفی همانند شرایط نامناسب جوی و بروز باد، باران و طوفان می‌تواند منجر به بروز خاموشی گردد، عنوان کرد: در شب یلدا وقوع اتصالی شدید کابل زمینی در محدوده فشتکه و سوخت سرکابل منجر به خاموشی گردید، که این‌حادثه با تلاش همکاران در سریعترین زمان به‌صورت موقت مرتفع گردید و مشترکین در همان‌شب برق‌دار شدند، تا نهایتاً در روز جمعه نقاط معیوب به‌صورت کامل ترمیم و وضعیت برق‌رسانی به حالت عادی بازگشت.

یکشنبه، ۱۰ دی ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۰ KHNA108344

مدیر امور توزیع برق خمام با اشاره بر آنکه عبور بخش زیادی از شبکه‌های توزیع به‌صورت هوایی و زمینی در مناطق مختلف شهری، روستایی و مزارع غیرقابل دسترس، و همچنین عوامل مختلفی همانند شرایط نامناسب جوی و بروز باد، باران و طوفان می‌تواند منجر به بروز خاموشی گردد، عنوان کرد: در شب یلدا وقوع اتصالی شدید کابل زمینی در محدوده فشتکه و سوخت سرکابل منجر به خاموشی گردید، که این‌حادثه با تلاش همکاران در سریعترین زمان به‌صورت موقت مرتفع گردید و مشترکین در همان‌شب برق‌دار شدند، تا نهایتاً در روز جمعه نقاط معیوب به‌صورت کامل ترمیم و وضعیت برق‌رسانی به حالت عادی بازگشت.
آرش واقف با بیان اینکه درخصوص خاموشی روز جاری نیز به‌علت فرسودگی پایه در چاپارخانه، جلوگیری از فروپاشی احتمالی شبکه، ممانعت از بروز خاموشی گسترده و افزایش قدرت مانور، با توجه به مساعدت هوا، عملیات تعویض دو پایه فرسوده و نصب یک دستگاه کلید قطع‌کننده فشار متوسط در قالب طرح جهادی با ١٠ نفر-ساعت برنامه‌ریزی شد، تصریح کرد: برای عملیاتی‌شدن برنامه تعمیرات پیشگیرانه، با عنایت به عدم دسترسی به اجزای شبکه به‌علت عبور از مزارع، جهت حفظ سلامت و رعایت الزامات ایمنی همکاران به ناچار نیاز به قطع جریان برق بوده و در همین‌راستا امور توزیع برق شهرستان خمام ضمن پوزش از مشترکین، از صبر و همراهی آنان جهت انجام اینگونه تعمیرات تشکر می‌نماید.
به گفته‌ی وی، عملیات مذکور با هدف جلوگیری از وقوع خاموشی‌های گسترده در مواقع بحران صورت پذیرفته است.


موضوع : اداره‌ی برق
http://khna.ir/108344

دیدگاه شما چیست ؟!