خمام - دیوان عدالت اداری برای رای هیات بدوی استانداری دستور توقف موقت صادر کرد
ویژه
سیمایی به شهرداری باز می‌گردد /

دیوان عدالت اداری برای رای هیات بدوی استانداری دستور توقف موقت صادر کرد

در جریان دادخواست ابوالحسن سیمایی درخصوص ورود خسارت جبران‌ناپذیر حیثیتی و اجتماعی به وی، دستور برای توقف موقت اجرای حکمی صادر گردیده، که موجب برکناری او‌ و انتخاب علیرضا پورهادی از سوی شورا به‌عنوان سرپرست گردیده بود.

چهارشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۹ KHNA107893

شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری امروز برای رای اخیر هیات بدوی استانداری دستور توقف موقت صادر کرد.
در جریان دادخواست ابوالحسن سیمایی درخصوص ورود خسارت جبران‌ناپذیر حیثیتی و اجتماعی به وی، دستور برای توقف موقت اجرای حکمی صادر گردیده، که موجب برکناری او‌ و انتخاب علیرضا پورهادی از سوی شورا به‌عنوان سرپرست گردیده بود.
این‌هیات اخیرا طی حکمی بر اساس ۱۵ بند تخلف شهردار خمام را به‌مدت ۳ سال به محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول محکوم نمود، که صدور این‌رای قطعی از سوی شهردار به یک بیانیه سیاسی و فاقد اعتبار قانونی تشبیه گردید.
گفتنی‌است، تکلیف پرونده شهرداری خمام در آینده مشخص خواهد شد، اما اینگونه که از شواهد امر پیداست باید پس‌از ابلاغ حکم به استانداری منتظر بازگشت سیمایی به شهرداری در روزهای آینده باشیم.


موضوع : شهرداری
http://khna.ir/107893

دیدگاه شما چیست ؟!