خمام - مصدوم‌شدن ۳ نفر در جریان اصابت خودرو با تیربرق
در کمربندی خمام؛

مصدوم‌شدن ۳ نفر در جریان اصابت خودرو با تیربرق

در این‌سانحه که شب گذشته در محور کمربندی خمام رخ‌داد، پژو پارس به‌دلیل عدم توجه به مسیر مقابل با تیربرق برخورد نموده و به قطع چندساعته برق محدوده کمربندی تا گورابجیرصحرا انجامید.

جمعه، ۳ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۹ KHNA107611

درجریان اصابت خودروی سواری پژو پارس با تیربرق ۳ نفر مصدوم شدند.
در این‌سانحه که شب گذشته در محور کمربندی خمام رخ‌داد، پژو پارس به‌دلیل عدم توجه به جلو و جوانب با تیربرق برخورد نموده و به قطع چندساعته برق محدوده کمربندی تا گورابجیرصحرا انجامید.
گفتنی‌است، این‌حادثه مصدوم‌شدن راننده و ۲ سرنشین خودروی مذکور را درپی داشت.


موضوع : تصادفات، ویدئو
ویدئو : جواد منادی
http://khna.ir/107611

دیدگاه شما چیست ؟!