خمام - باید جلوی ورود زباله جدید به سایت دپوی زباله خواچکین گرفته شود
ویژه
مدیر سازمان پسماند گیلان:

باید جلوی ورود زباله جدید به سایت دپوی زباله خواچکین گرفته شود

مدیر سازمان پسماند شهرداری‌های استان گیلان با تاکید بر اهمیت تفکیک زباله از مبدا، عنوان کرد: درحال‌حاضر ۲۰ تن از مجموع ۳۰ تن زباله روزانه خمام به شرکت کودآلی منتقل می‌گردد، که این‌امر باید برای کل زباله‌ها انجام‌شده و جلوی ورود زباله جدید گرفته شود.

شنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۸ KHNA107504

مدیر سازمان پسماند شهرداری‌های استان گیلان با تاکید بر اهمیت تفکیک زباله از مبدا، عنوان کرد: درحال‌حاضر ۲۰ تن از مجموع ۳۰ تن زباله روزانه خمام به شرکت کودآلی منتقل می‌گردد، که این‌امر باید برای کل زباله‌ها انجام‌شده و جلوی ورود زباله جدید گرفته شود.
شهرام توانا ظهر امروز در جریان بازدید میدانی از وضعیت سایت دپوی زباله خواچکین با اشاره بر لزوم مدیریت وضع موجود و پیگیری آن در کمیته پسماند شهرستان، تصریح کرد: رعایت دپو به‌خوبی انجام نشده؛ ضمن‌آنکه در مجاورت این‌سایت مزارع کشاورزی قرار دارند، که باید به‌عنوان تهدیدی‌که قابل رفع‌شدن است، دیده‌شود.


موضوع : استانداری، زباله، شهرداری، ویدئو
ویدئو : جواد منادی و حبیب صابری
http://khna.ir/107504

دیدگاه شما چیست ؟!