خمام - قسمتی‌از خانه بهداشت برای استقرار اورژانس در شهر چوکام درنظر گرفته شد
شهردار چوکام خبر داد:

قسمتی‌از خانه بهداشت برای استقرار اورژانس در شهر چوکام درنظر گرفته شد

شهردار چوکام از انعقاد یک تفاهم‌نامه بین شبکه بهداشت‌ودرمان شهرستان خمام و شهرداری چوکام به‌منظور استقرار اورژانس در قسمتی‌از خانه بهداشت خبر داد.

شنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۸ KHNA107498

شهردار چوکام از انعقاد یک تفاهم‌نامه بین شبکه بهداشت‌ودرمان شهرستان خمام و شهرداری چوکام به‌منظور استقرار اورژانس در قسمتی‌از خانه بهداشت خبر داد.
حمیدرضا صراف‌زاده با بیان اینکه توافق‌گردیده تا محوطه‌ی داروخانه قدیمی واقع‌در خانه بهداشت از سوی شهرداری بازسازی گردد، افزود: پس‌از بازسازی، فرایند تجهیز و افتتاح اورژانس پیگیری خواهد شد.


موضوع : اورژانس، شهرداری
http://khna.ir/107498

دیدگاه شما چیست ؟!