خمام - مصوبه شورای پنجم درخصوص واگذاری ۷۰۱ متر زمین به اداره آبیاری باطل شد
بر اساس شنیده‌ها؛

مصوبه شورای پنجم درخصوص واگذاری ۷۰۱ متر زمین به اداره آبیاری باطل شد

بر اساس این‌شنیده‌ها، این‌موضوع با شکایت شهردار خمام به‌دلیل رعایت‌نشدن تشریفات قانونی و فاقد رسمیت‌بودن مصوبه‌ی مذکور در شورای گذشته صورت پذیرفته بود.

سه شنبه، ۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۸ KHNA107187

مصوبه پنجمین‌دوره از شورای اسلامی شهر خمام درخصوص واگذاری ۷۰۱ متر زمین به شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی گیلان بر اساس شنیده‌ها در دادگاه تجدیدنظر ابطال گردید.
بر اساس این‌شنیده‌ها، این‌موضوع با شکایت شهردار خمام به‌دلیل رعایت‌نشدن تشریفات قانونی و فاقد رسمیت‌بودن مصوبه‌ی مذکور در شورای گذشته صورت پذیرفته بود.
گفتنی‌است، رای دادگاه تجدیدنظر مبنی‌بر ابطال مصوبه قطعی می‌باشد.


موضوع : دادگستری، شهرداری، شورای شهر
http://khna.ir/107187

دیدگاه شما چیست ؟!