خمام - مقابل ورودی ساختمان کانون پرورش فکری خمام مغازه ساخته‌اند / برخی‌از شهرداری‌ها اذیت می‌کنند
مدیرکل کانون پرورش فکری گیلان:

مقابل ورودی ساختمان کانون پرورش فکری خمام مغازه ساخته‌اند / برخی‌از شهرداری‌ها اذیت می‌کنند

مدیرکل کانون پرورش فکری استان گیلان امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، درخصوص ساختمان کانون پرورش فکری شهرستان خمام‌ اظهار کرد: این‌ساختمان را حیثیت کانون می‌دانم و بحث آن‌را به جد پیگیری کرده‌ایم.

یکشنبه، ۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۷ KHNA106891

مدیرکل کانون پرورش فکری استان گیلان امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، درخصوص ساختمان کانون پرورش فکری شهرستان خمام‌ اظهار کرد: این‌ساختمان را حیثیت کانون می‌دانم و بحث آن‌را به جد پیگیری کرده‌ایم.
سیدجلیل میرعظیمی، افزود: برای بازسازی ساختمان مذکور ۳ میلیارد تومان درنظر گرفته شده، اما متاسفانه تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.
وی با اشاره بر آنکه متاسفانه شاهد این هستیم که مقابل ورودی ساختمان کانون مغازه ساخته شده، گفت: بسیار معترض شده‌ایم و این‌مبحث تا شورای تامین خواهد رفت؛ چون زمین‌های کانون متعلق به شهرداری‌ها است و برخی‌از این شهرداری‌ها اذیت می‌کنند.


موضوع : شهرداری، کانون پرورش فکری
منبع : دیارمیرزا
http://khna.ir/106891

دیدگاه شما چیست ؟!