خمام - آغاز طرح خرید مستقیم برنج‌های مازاد از کشاورزان
سرپرست جهاد کشاورزی خمام:

آغاز طرح خرید مستقیم برنج‌های مازاد از کشاورزان

مهدی رجبی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۰ تن برنج مازاد با کیفیت از نوع رقم هاشمی به‌طور مستقیم از کشاورزان خمامی خریداری شده، تصریح کرد: این‌طرح به‌منظور حمایت از برنجکاران به‌اجرا درآمده است.

دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۵ KHNA105852

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی خمام از آغاز طرح خرید مستقیم برنج‌های مازاد در این‌شهرستان خبر داد.
مهدی رجبی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۰ تن برنج مازاد با کیفیت از نوع رقم هاشمی به‌طور مستقیم از کشاورزان خمامی خریداری شده، تصریح کرد: این‌طرح به‌منظور حمایت از برنجکاران به‌اجرا درآمده است.


موضوع : جهاد کشاورزی، کشاورزی
http://khna.ir/105852

دیدگاه شما چیست ؟!