خمام - ۲ مصدوم در پی وقوع ۲ سانحه رانندگی
در کمربندی رخ‌داد؛

۲ مصدوم در پی وقوع ۲ سانحه رانندگی

در این‌سانحه که امشب به‌دلیل عدم توجه راننده پراید به مسیر مقابل در محدوده‌ای از کمربندی خمام که حدود ۷ تیر چراغ‌برق آن خاموش‌است به وقوع پیوست، راکب دوچرخه مصدوم و راهی بیمارستان شد.

یکشنبه، ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۱ KHNA103717

برخورد خودروی سواری پراید با گاردریل منجر به مصدوم‌شدن یک‌نفر شد.
در این‌سانحه که بعدازظهر امروز در کمربندی خمام رخ‌داد، پراید ۱۱۱ به‌علت عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی‌از سرعت مطمئنه با گاردریل برخورد نمود.
گفتنی‌است، سرنشین خودروی مذکور صدمه دیده‌بود، که به‌صورت سرپایی مداوا گردید.

همچنین در سانحه‌ای دیگر،خودروی سواری پراید با برخورد به یک‌دستگاه دوچرخه منجر به مصدوم‌شدن راکب دوچرخه شد.
در این‌سانحه که امشب به‌دلیل عدم توجه راننده پراید به مسیر مقابل در محدوده‌ای از کمربندی خمام که حدود ۷ تیر چراغ‌برق آن خاموش‌است به وقوع پیوست، راکب دوچرخه مصدوم و راهی بیمارستان شد.


موضوع : تصادفات
گزارش : جواد منادی
تصویر : پویا قربانی
http://khna.ir/103717

دیدگاه شما چیست ؟!