خمام - عملیات نجات ۲ نفر پس‌از گیر افتادن در ارتفاع ۳۰ متری
در محدوده اشکیک؛

عملیات نجات ۲ نفر پس‌از گیر افتادن در ارتفاع ۳۰ متری

شهرام مومنی با بیان اینکه نقص فنی بالابر موجبات گیر افتادن تکنسین ۲۸ و کارگر ۳۰ ساله در ارتفاع ۳۰ متری را فراهم کرد، افزود: این‌افراد بیش‌از ۲ ساعت در بالابر گیر افتاده بودند و تلاش‌ها برای رفع نقص بالابر بی‌نتیجه مانده بود؛ که در ساعت ۱۸:۲۹ از آتش‌نشانان استمداد خواسته شد.

شنبه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۲ KHNA103531

رییس سازمان آتش‌نشانی رشت با بیان اینکه گیر افتادن تکنسین و کارگر در ارتفاع ۳۰ متری مجتمع درحال احداث سیتادیوم روز گذشته به مرکز فرماندهی این‌سازمان اطلاع داده شد، عنوان کرد: سریعاً ۷ آتش‌نشان و افسر ارشد به‌همراه ۲ دستگاه خودروی پلتفرم ۴۴ متری و عملیاتی به محدوده روستای اشکیک اعزام شدند.
شهرام مومنی با بیان اینکه نقص فنی بالابر موجبات گیر افتادن تکنسین ۲۸ و کارگر ۳۰ ساله در ارتفاع ۳۰ متری را فراهم کرد، افزود: این‌افراد بیش‌از ۲ ساعت در بالابر گیر افتاده بودند و تلاش‌ها برای رفع نقص بالابر بی‌نتیجه مانده بود؛ که در ساعت ۱۸:۲۹ از آتش‌نشانان استمداد خواسته شد.
وی با تاکید بر اینکه به کسی آسیب جانی نرسید، ادامه داد: تیم عملیاتی پس‌از استقرار پلتفرم ۴۴ متری، سریعاً نسبت به عملیات نجات و انتقال هر ۲ تن به مکان امن اقدام کردند.


موضوع : آتش نشانی
منبع : آتش‌نشانی رشت
http://khna.ir/103531

دیدگاه شما چیست ؟!