خمام - تندیس دکتر امین چم‌ساز به‌صورت موقت جمع‌آوری شد
به‌دلیل اصلاح هندسی ورودی خیابان تختی؛

تندیس دکتر امین چم‌ساز به‌صورت موقت جمع‌آوری شد

شهردار خمام با اشاره به جمع‌آوری تندیس دکتر امین چم‌ساز از سکوی ورودی خیابان تختی، این‌اقدام را موقت برشمرد.

دوشنبه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۲ KHNA103498

شهردار خمام با اشاره به جمع‌آوری تندیس دکتر امین چم‌ساز از سکوی ورودی خیابان تختی، این‌اقدام را موقت برشمرد.
ابوالحسن سیمایی ظهر امروز در گفتگو با خمام‌نیوز با اشاره به آغاز اجرای عملیات اصلاح هندسی ورودی خیابان مذکور، تصریح کرد: ساخت تندیس جدیدی از این‌پزشک نیکوکار در دستور کار قرار داشته، که فرایند اجرا و جانمایی آن در ورودی همین‌خیابان تا خردادماه سال آتی زمان می‌طلبد.

به گزارش خمام‌نیوز، تندیس دکتر چم‌ساز پس‌از برگزاری مراسم سومین‌روز از درگذشت وی با حضور هزاران‌نفر از مردم خمام رونمایی شده بود.
این‌تندیس پیش‌تر نیز در اواخر مهرماه سال ۱۳۹۳ برداشته شده و پس‌از انجام تغییرات و ترمیم، حدود ۱ ماه و ۱۸ روز بعد مجدداً در همان‌مکان جانمایی گردید.


موضوع : شهرداری، وعده
http://khna.ir/103498

دیدگاه شما چیست ؟!

جانمایی مجدد تندیس دکتر چم‌ساز
محقق شد