خمام - به واحدهای فاقد مجوز شهری با اخذ تعهدنامه محضری انشعاب برق غیردائم واگذار می‌شود
مدیر امور توزیع برق خمام:

به واحدهای فاقد مجوز شهری با اخذ تعهدنامه محضری انشعاب برق غیردائم واگذار می‌شود

مدیر امور توزیع برق شهرستان خمام از امکان واگذاری انشعاب برق غیردائم به واحدهای فاقدمجوز ساخت در داخل محدوده شهری پس‌از اخذ تعهدنامه محضری خبر داد.

شنبه، ۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۲ KHNA103421

مدیر امور توزیع برق شهرستان خمام از امکان واگذاری انشعاب برق غیردائم به واحدهای فاقدمجوز ساخت در داخل محدوده شهری پس‌از اخذ تعهدنامه محضری خبر داد.
آرش واقف، افزود: با توجه مکاتبات ارسالی از سوی شرکت توانیر و به استناد بند «ی» از تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱، واگذاری انشعاب برق غیردائم به متقاضیان فاقد مجوز ساخت داخل محدوده شهر فارغ از محدودیت قدمت ساخت بنا امکان‌پذیر است.
به گفته‌ی وی، تا پایان سال جاری امورها و ادارات تابعه شرکت توزیع نیروی برق گیلان بر اساس دستورالعمل‌های ارسالی ملزم به دریافت و اخذ تعهدنامه محضری از متقاضیان هستند؛ مبنی‌بر اینکه واگذاری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی‌کند و درصورت تعیین‌تکلیف و صدور حکم قانونی مستحدثات توسط مراجع صادر کننده مجوز همچون شهرداری، بخشداری، جهاد کشاورزی و …، انشعاب جمع‌آوری خواهد شد.


موضوع : اداره‌ی برق
http://khna.ir/103421

دیدگاه شما چیست ؟!