خمام - پروژه سنگ‌فرش، تامین روشنایی و هدایت آب‌های سطحی در پشت‌بازار اجرا شد
با ۲ میلیارد تومان اعتبار؛

پروژه سنگ‌فرش، تامین روشنایی و هدایت آب‌های سطحی در پشت‌بازار اجرا شد

ابوالحسن سیمایی مساحت محوطه مذکور را ۱,۲۰۰ مترمربع عنوان کرده و افزود: فاز دوم اعتباری بالغ‌بر ۲ میلیارد تومان دربر داشته است.

پنج شنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۱ KHNA103355

شهردار خمام روز گذشته در جریان افتتاح فاز دوم از پروژه محوطه‌سازی پشت بازار روز این‌شهر، عنوان کرد: اجرای سنگ‌فرش، تامین روشنایی و هدایت آب‌های سطحی از جمله اقدامات صورت‌گرفته در این‌فاز بوده است.
ابوالحسن سیمایی در گفتگو با خمام‌نیوز، مساحت محوطه مذکور را ۱,۲۰۰ مترمربع عنوان کرده و افزود: فاز دوم اعتباری بالغ‌بر ۲ میلیارد تومان دربر داشته است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملیات تراشیدن آسفالت بخشی‌از خیابان اصلی، وضعیت نامطلوب آن‌را ناشی‌از نامرغوب‌بودن قیر بر اساس نظریه کارشناس رسمی اذعان نموده و خاطرنشان ساخت: عملیات آسفالت و لکه‌گیری پس‌از بهبود وضعیت آب‌وهوا انجام می‌شود.


موضوع : افتتاحیه، بازار، دهه‌ی فجر، شهرداری
گزارش : جواد منادی و حبیب صابری
http://khna.ir/103355

دیدگاه شما چیست ؟!