خمام - دادستان: برای پیمانکار آسفالت و اشخاص دخیل در موضوع پرونده تشکیل شد
درخصوص تضییع حقوق بیت‌المال؛

دادستان: برای پیمانکار آسفالت و اشخاص دخیل در موضوع پرونده تشکیل شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمام از تشکیل پرونده برای پیمانکار آسفالت و اشخاص دخیل در موضوع اعم‌از ناظر فنی پروژه و … خبر داد.

دوشنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۱ KHNA103265

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمام از تشکیل پرونده برای پیمانکار آسفالت و اشخاص دخیل در موضوع اعم‌از ناظر فنی پروژه و … خبر داد.
حامد اصیلی عصر امروز در گفتگو با خمام‌نیوز با بیان اینکه این‌امر به‌جهت نارضایتی عمومی شکل‌گرفته از وضعیت آسفالت برخی‌از خیابان‌های شهر و همچین لزوم حفظ حقوق بیت‌المال صورت‌پذیرفته، افزود: درحال‌حاضر پرونده پس‌از تشکیل در دادسرا، در شعبه ۱ بازپرسی درحال رسیدگی می‌باشد.


موضوع : آسفالت، دادستانی، شهرداری
http://khna.ir/103265

دیدگاه شما چیست ؟!