خمام - ۱ دهیار و ۲ عضو شورای روستا به اتهام جرائم مالی تحت قرار نظارت قضایی قرار گرفتند
دادستان خمام خبر داد:

۱ دهیار و ۲ عضو شورای روستا به اتهام جرائم مالی تحت قرار نظارت قضایی قرار گرفتند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمام از صدور قرار نظارت قضایی برای ۱ دهیار و ۲ عضو شورا در یکی‌از روستاهای بخش مرکزی این‌شهرستان خبر داد.

دوشنبه، ۱۹ دی ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۰ KHNA103222

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمام از صدور قرار نظارت قضایی برای ۱ دهیار و ۲ عضو شورا در یکی‌از روستاهای بخش مرکزی این‌شهرستان خبر داد.
حامد اصیلی در گفتگو با خمام‌نیوز با تاکید بر آنکه متهمین دستگیر و تفهیم‌اتهام شده و همگی تحت قرار وثیقه هستند، افزود: برای این‌افراد به اتهام جرائم مالی نزد شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب خمام پرونده تشکیل شده و تکمیل تحقیقات از سوی اکبر طاهرزاده «قاضی شعبه اول بازپرسی» درحال رسیدگی می‌باشد.
وی با بیان اینکه قرار نظارت قضایی برای ۶ ماه بوده و متهمین بر این‌اساس نمی‌تواند تا تعیین‌تکلیف پرونده در دهیاری یا شورا فعالیت داشته باشند، تصریح کرد: این‌مساله به فرمانداری خمام ابلاغ گردیده، تا سرپرست دهیاری و اعضای علی‌البدل با انجام تشریفات لازم جایگزین شوند.


موضوع : دادستانی، دستگیری، شورای روستا
http://khna.ir/103222

دیدگاه شما چیست ؟!