خمام - پیشخوان شهرنت به جنب اداره پست انتقال یافت
شهردار خمام خبر داد:

پیشخوان شهرنت به جنب اداره پست انتقال یافت

شهردار خمام با اشاره به جمع‌آوری پیشخوان شهرنت از مقابل پارک آفتاب و انتقال آن به جنب اداره پست، عنوان کرد: مباحث ترافیکی و لزوم ساماندهی پارک مذکور از جمله موضوعات دخیل در این‌امر بوده است.

سه شنبه، ۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۰ KHNA103112

شهردار خمام با اشاره به جمع‌آوری پیشخوان شهرنت از مقابل پارک آفتاب و انتقال آن به جنب اداره پست، عنوان کرد: مباحث ترافیکی و لزوم ساماندهی پارک مذکور از جمله موضوعات دخیل در این‌امر بوده است.
ابوالحسن سیمایی با بیان اینکه ۴ هزار متر مربع از زمین پارک به‌حال خود رها شده بود، تصریح کرد: ساماندهی پارک برای اجرای طرح‌های چندمنظوره و آزادسازی فضای جلوی پارک از کیوسک در دستور کار است، که به‌زودی مجموعه شورا در این‌خصوص جلسه‌ای ترتیب خواهد داد.
وی با تاکید بر آنکه ترافیک کمتر، امکان پارک راحت‌تر و نزدیک‌بودن به بازار هفتگی به‌عنوان مزیت‌های موقعیت جدید شهرنت به‌شمار می‌روند، خاطرنشان ساخت: رودخانه‌ای که از کنار شهرنت عبور می‌کند در آینده نزدیک لوله‌گذاری شده و با سرپوشیده کردن آن ضمن افزایش حدود ۱۰ متر به عرض خیابان شهید راستی، بازار صنایع‌دستی و بخشی‌از وانت‌بارها به محوطه پشت فرمانداری انتقال می‌یابند.


موضوع : شهرداری
گزارش : جواد منادی
http://khna.ir/103112

دیدگاه شما چیست ؟!