خمام - جلسه عادی شورا برای دومین‌مرتبه لغو شد
به‌دلیل غیبت دو عضو؛

جلسه عادی شورا برای دومین‌مرتبه لغو شد

جلسه عادی شورای اسلامی شهر خمام برای دومین‌مرتبه به‌دلیل غیبت دوتن از اعضا تشکیل نشد.

سه شنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۸ KHNA102812

جلسه عادی شورای اسلامی شهر خمام برای دومین‌مرتبه به‌دلیل غیبت دوتن از اعضا تشکیل نشد.
درخواست شهرداری درخصوص خرید خودرو، بررسی نرخ پیشنهادی کرایه اتومبیل، درخواست مجوز برداشت شن‌وماسه و احداث بازار هفتگی جدید از جمله دستورهای جلسه امروز بود.
اسماعیل احمدنیا و مهدی عاشوری غایبان دو جلسه اخیر بوده‌اند.


موضوع : شورای شهر
http://khna.ir/102812

دیدگاه شما چیست ؟!