خمام - چرا بر کیفیت آسفالت نظارتی وجود ندارد؟
ویژه
پرسشی‌از مسوولان؛

چرا بر کیفیت آسفالت نظارتی وجود ندارد؟

این‌پرسش درحالی مطرح می‌شود که بلوار مذکور هنوز به‌صورت رسمی افتتاح نشده و کیفیت نامطلوب روکش آسفالت این‌محدوده از چیزی به‌جز یک آسفالت بی‌کیفیت حکایت ندارد.

پنج شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۶ KHNA101914

یکی‌از شهروندان با ارسال ویدیویی به تحریریه خمام‌نیوز این‌پرسش را مطرح‌نموده که چگونه در شرایطی‌که از اجرای روکش آسفالت محدوده بلوار جدید شهر خمام حدود یک‌هفته سپری‌شده، شاهد دست‌انداز و خرابی آن هستیم؟
این‌پرسش درحالی مطرح می‌شود که بلوار مذکور هنوز به‌صورت رسمی افتتاح نشده و کیفیت نامطلوب روکش آسفالت این‌محدوده از چیزی به‌جز یک آسفالت بی‌کیفیت حکایت ندارد.
البته عمر پایین آسفالت در خمام موضوع تازه‌ای نبوده و شهروندان موارد متعددی‌را در ادوار مختلف شاهد بوده و صابون آسفالت بی‌کیفیت به تن خودروهایشان خورده، اما با توجه به محدودیت‌هایی که برای اجرای آسفالت خیابان‌ها و معابر وجود دارد و مهمتر از آن هزینه‌های بالایی‌که بر شهر تحمیل می‌شود، چرا بر کیفیت آسفالت نظارت مناسبی صورت نمی‌پذیرد؟


موضوع : آسفالت، شهرداری، شورای شهر، ویدئو
http://khna.ir/101914

دیدگاه شما چیست ؟!