خمام - تجمع شیرخوارگان حسینی در خمام برگزار شد
گزارش تصویری؛

تجمع شیرخوارگان حسینی در خمام برگزار شد

تجمع شیرخوارگان حسینی (ع) روز گذشته پس‌از نماز مغرب در قالب پرده اول از هفتگانه عشق تحت عنوان «نمایش مولای عشق» در مجتمع سیتادیوم برگزار شد.

سه شنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۵ KHNA101005

تجمع شیرخوارگان حسینی (ع) روز گذشته پس‌از نماز مغرب در قالب پرده اول از هفتگانه عشق تحت عنوان «نمایش مولای عشق» در مجتمع سیتادیوم برگزار شد.
گفتنی‌است، هفتگانه عشق تا بیست‌وسوم مردادماه ادامه می‌یابد.


موضوع : گزارش تصویری
تصویر : جواد منادی و فائزه بلوکی
http://khna.ir/101005

دیدگاه شما چیست ؟!