خمام - همایش پیشگیری‌از آسیب‌های اجتماعی برگزار شد
در کانون شهید حق‌شناس ؛

همایش پیشگیری‌از آسیب‌های اجتماعی برگزار شد

همایش ۴ روزه پیشگیری‌از آسیب‌های اجتماعی در کانون شهید حق‌شناس برگزار شد.

سه شنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۹ KHNA83525

همایش ۴ روزه پیشگیری‌از آسیب‌های اجتماعی در کانون شهید حق‌شناس برگزار شد.
در این‌همایش مشاوره‌ای که از روز شنبه با سخنرانی امین محمدپور «از اساتید کشوری» برای دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول و دوم در نوبت صبح و اولیای آنان در نوبت عصر برگزار شد، ضمن تشکیل کارگاه‌های آموزشی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، سبک زندگی ایرانی و اسلامی، موفقیت و ذهن برتر، بر اهمیت ارتقای سلامت روانی و اجتماعی، تاثیر خانواده و همسالان بر رفتارهای دانش‌آموزان، تفکر مثبت‌اندیشی، توانمندسازی روانی و اهمیت حفظ و استحکام نهاد خانواده تاکید شد.