خمام - متصرفین اراضی تالابی چوکام به حبس تعزیری محکوم شدند
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت :

متصرفین اراضی تالابی چوکام به حبس تعزیری محکوم شدند

متصرفین اراضی ملی تالاب انزلی در محدوده دهستان چوکام از توابع بخش خمام مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

یکشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۱ KHNA78438

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت با بیان اینکه به‌دنبال تصرف اراضی ملی تالاب انزلی در محدوده دهستان چوکام توسط م.ع، م.س و ر.غ «متهمین پرونده»، مستندات، تصاویر نقشه اراضی تصرفی و صورتجلسه‌ای تهیه و تنظیم شد، عنوان کرد : متخلفین در همین راستا تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و هریک پس‌از سیر مراحل قانونی در شعبه ۴ دادگاه خمام به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
اصغر خودکار، ادامه داد : برخی از سودجویان در سال‌های اخیر به دلیل پس‌روی و کاهش آب تالاب انزلی به قصد ایجاد و توسعه اراضی کشاورزی، منطقه تالابی و زیستگاه حیات وحش را مورد تخریب و تصرف قرار می‌دهند، که با توجه به قانون حفظ و حمایت از تالاب‌ها و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و آرای متناسب صادر می‌گردد.


موضوع : دادگستری، دستگیری، محیط زیست
برگرفته از : روابط عمومی
http://khna.ir/78438