خمام - یوسف هاشمی

یوسف هاشمی

«یوسف هاشمی» کشاورزی که رقم هاشمی را شناسایی و معرفی کرده، متولد ۱۳۲۷ و ساکن روستای چاپارخانه است.

دوشنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۵ KHNA56012

«یوسف هاشمی» کشاورزی که رقم هاشمی را شناسایی و معرفی کرده، متولد ۱۳۲۷ و ساکن روستای چاپارخانه از بخش خمام است که سواد خواندن و نوشتن ندارد. او اولین‌بار در سال ۱۳۶۴ متوجه یک خوشه برنج دانه درشت در داخل مزرعه سه هکتاری خود شد و این خوشه را از سایر خوشه‌ها جدا و به عنوان تخم جو برای سال آینده نگهداری کرد. وی چهار سال از این خوشه‌ها به عنوان تخم جدا نگهداری کرد و وقتی صاحب شالکوبی متوجه شد که این فرد رقمی را به کارخانه می‌آورد که با بقیه برنج‌ها فرق کرده و مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته، اسم هاشمی بر آن نهادند. به تدریج آوازه‌ی این برنج از روستا به روستای دیگر و سپس در سطح کشور پخش شد و هم‌اکنون از عمده‌ترین و پر مصرف‌ترین برنج‌های کشور به‌شمار می‌رود.
به گفته‌ی کارشناسان، این رقم در حال حاضر ۷۰ درصد کشت برنج استان گیلان را تشکیل می‌دهد و از حدود ۶۰۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری کشور، ۲۵۰ هزار هکتار آن زیر کشت برنج رقم هاشمی قرار دارد. هاشمی می‌گوید : آن زمان کشت عمده‌ی برنج در گیلان ۲ رقم خزر و بی‌نام بود. پایه ارقام برنج علی کاظمی و هاشمی، رقم محلی بی‌نام است و این دو رقم ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم در هر هکتار بیشتر از ارقام محلی دیگر محصول می‌دهند.


موضوع : اختراع، دانشنامه
http://khna.ir/56012