خمام - وحید دلاور

وحید دلاور

وحید دلاور « متولد ۲۵ آذر ۱۳۶۲ در خمام » بازیگر و تهیه کننده می باشد. عناوین و افتخارات : کسب مقام دوم استان گیلان – سال های ۷۷ و ۷۹ کسب مقام اول استان گیلان – سال های ۷۸ و ۸۰ کسب مقام سوم کشور در تئاتر چگونه بیست ماهی میان ده نفر تقسیم می شود – …

دوشنبه، ۲۱ تیر ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۴ KHNA41178

وحید دلاور « متولد ۲۵ آذر ۱۳۶۲ در خمام » بازیگر و تهیه کننده می باشد.

 • عناوین و افتخارات :
  • کسب مقام دوم استان گیلان – سال های ۷۷ و ۷۹
  • کسب مقام اول استان گیلان – سال های ۷۸ و ۸۰
  • کسب مقام سوم کشور در تئاتر چگونه بیست ماهی میان ده نفر تقسیم می شود – سال ۷۹
  • بازیگر اول استان در نمایش عاطل و باطل – ۷۹
  • بازیگر اول استان در نمایش چگونه بیست ماهی میان ده نفر تقسیم می شود – ۷۹
  • بازیگر اول استان در نمایش مرگ پایان کبوتر نیست – ۸۱
  • کسب مقام سوم کشور در نمایش مرگ پایان کبوتر نیست – سال ۸۱
  • تهیه کنندگی و کارگردانی نمایش کمدی – سال های ۸۲ – ۹۳ – ۹۴
  • تهیه کنندگی و کارگردانی نمایش ساحلی – سال ۸۳

موضوع : هنری، دانشنامه
http://khna.ir/41178