خمام - ناصر غیاثی

ناصر غیاثی

ناصر غیاثی نویسنده، طنزنویس و مترجم ایرانی زادهٔ ۱۵ اسفند ۱۳۳۶ در خمام است.

شنبه، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۶ KHNA74275

ناصر غیاثی نویسنده، طنزنویس و مترجم ایرانی زادهٔ ۱۵ اسفند ۱۳۳۶ در خمام است.
او در سال ۱۳۸۶ به خاطر مجموعه تاکسی‌نوشت‌ها، برنده جایزه اول داستان نخستین دوره کتاب سال طنز هنری سازمان تبلیغات اسلامی شد.

 • نوشته‌ها
  • رقص بر بام اضطراب انتشارات کاروان، چاپ اول ۱۳۸۳، چاپ سوم ۱۳۸۶
  • تاکسی‌نوشت‌ها انتشارات کاروان، چاپ اول ۱۳۸۴، چاپ پنجم ۱۳۹۰ انتشارات کُندر
  • تاکسی‌نوشت دیگر نشر حوض نقره، چاپ اول ۱۳۸۷، چاپ دوم ۱۳۹۰
 • ترجمه‌ها
  • سقراط زخمی، برتولت برشت نشر حوض نقره، چاپ اول ۱۳۸۶
  • نامه‌های کافکا به پدرومادر و وصیت‌نامه‌های کافکا انتشارات ثالث، چاپ اول ۱۳۸۷
  • داستانک‌ها برگزیده‌ای از بیست و شش نویسندهٔ آلمانی زبان، انتشارات ثالث، چاپ اول ۱۳۸۸، چاپ دوم ۱۳۸۹
  • از نوشتن فرانتس کافکا، نشر ثالث، چاپ اول ۱۳۸۹، چاپ دوم ۱۳۹۰
  • خاطرات کاناپهٔ فروید کریستیان موزر، نشر حوض نقره، چاپ اول ۱۳۸۹
  • کافکا، مختصر و مفید دیوید مایروویتز، نشر حوض نقره، چاپ اول ۱۳۹۰
  • کاروان ته ِ کوزهٔ شیر فرانتس هولر، چاپ اول ۱۳۹۰
  • ترجمه‌های پراکنده از فرانتس کافکا، هرتا مولر، جیمز جویس، برشت، برنهارد و …

موضوع : نویسنده، دانشنامه
http://khna.ir/74275