خمام - میرزا محمدعلی گیلک خمامی

میرزا محمدعلی گیلک خمامی

میرزا محمدعلی گیلک خمامی از رهبران جنگل و از یاران بسیاری نزدیک میرزا کوچک خان بود که در کابینه وی سمت‌ کمیسر یا وزارت فوائد عامه را داشت.

جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۹ KHNA45686

میرزا محمدعلی گیلک خمامی در سال ۱۲۷۵ هـ.ش در خمام به دنیا آمد.
او در مدرسه شمس رشت به تحصیل پرداخت و همزمان با شروع‌ نهضت جنگل به اقتضای شور جوانی و عشق به آزادی به این نهضت‌ پیوست و چون دارای استعداد زیاد و معلومات قابل توجهی بود در رده‌ مدیریت و رهبری نهضت جنگل قرار گرفت.
میرزا محمدعلی از رهبران جنگل و از یاران بسیاری نزدیک میرزا کوچک خان بود که در کابینه وی سمت‌ کمیسر یا وزارت فوائد عامه را داشت و در تمامی تحولات نهضت از آغاز تشکیل کمیته اتحاد اسلام و کودتای سرخ حزب عدالت، تا شکست نهضت و شهادت رهبر آن حضور چشمگیری داشته است.
گیلک خمامی پس از خاتمه‌ی کار نهضت جنگل به قفقاز مهاجرت کرد و در بازگشت به گیلان، در بندر انزلی به کار تدریس پرداخت. سپس در رشت عضویت هیأت تحریریه روزنامه طلوع را عهده دار شد و مدتی‌ هم در بیمارستان ملی رشت (پور سینای فعلی) به کار پرداخت.
آنگاه‌ به عضویت بانک ملی ایران در آمد ؛ قبل از عضویت در بانک ملی، امتیاز روزنامه رشت را اخذ کرد و به چاپ و نشر این روزنامه پرداخت، که این روزنامه از نشریات خوب و ارزنده گیلان بود.
نیما یوشیج (علی‌ اسفندیاری) شاعر نو پرداز معاصر طی نامه‌ای که برای محمد علی‌ گیلک فرستاده و مرحوم سیروس طاهباز این نامه را در مجموعه‌ نامه‌های نیما گرد آوری و به چاپ رسانده است، از محتوای شماره‌ اول روزنامه رشت اظهار رضایت و سودمندی کرده است.
محمد علی گیلک با زبان‌های فرانسوی و انگلیسی آشنایی‌ داشت. او علاوه بر ترجمه کتاب تاریخ گیلان اثر شودزکو، جهانگرد لهستانی که آن را از فرانسه به فارس برگرداند و در مجله فروغ به‌ چاپ رساند، دو اثر دیگر هم از خود به یادگار نهاد ؛ کتاب «شیخ زاهد گیلانی» و «تاریخ انقلاب جنگل».


موضوع : تاریخی، دانشنامه
گزارش : سیدمجتبی موسوی
http://khna.ir/45686