خمام - مهرداد پیله ور

مهرداد پیله ور

مهرداد پیله ور در سال ۱۳۴۲ در خمام به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را تا اخذ دیپلم ادامه داد و بیشتر در قالب نو شعر می سراید.

جمعه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۲ KHNA1387

مهرداد پیله ور در سال ۱۳۴۲ در خمام به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را تا اخذ دیپلم ادامه داد و بیشتر در قالب نو شعر می سراید.


موضوع : فرهنگی، دانشنامه
http://khna.ir/1387