خمام - مهدی نصیری

مهدی نصیری

مهدی نصیری در سال 1354 در خمام به دنیا آمد و از شعبده بازان و تردستان معروف گیلانی و عضو انجمن بین المللی شعبده بازان بوده است. وی در ششم بهمن سال 1391 بر اثر سکته قلبی در رشت درگذشت. پیکرش را در قطعه هنرمندان تازه آباد رشت به خاک سپرده‌اند.

یکشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۷:۰۶ KHNA5387

مهدی نصیری در سال 1354 در خمام به دنیا آمد و از شعبده بازان و تردستان معروف گیلانی و عضو انجمن بین المللی شعبده بازان بوده است. وی در ششم بهمن سال 1391 بر اثر سکته قلبی در رشت درگذشت. پیکرش را در قطعه هنرمندان تازه آباد رشت به خاک سپرده‌اند.


موضوع : هنری، دانشنامه
http://khna.ir/5387