خمام - محمد فارسی

محمد فارسی

محمد فارسی شاعر و ترانه سرای گیلانی سال ۱۳۱۸ در شیجان، از روستاهای خمام به دنیا آمد. او در آموزش و پرورش خدمات زیادی کشیده و با شغل معلمی بازنشست شده است. وی به زبان گیلکی و فارسی شعر گفته و از نوگرایان و پیشروان شعر گیلکی بشمار میرود. کتابی با عنوان “نسیم نرم آواز” …

جمعه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۲ KHNA1362

محمد فارسی شاعر و ترانه سرای گیلانی سال ۱۳۱۸ در شیجان، از روستاهای خمام به دنیا آمد. او در آموزش و پرورش خدمات زیادی کشیده و با شغل معلمی بازنشست شده است. وی به زبان گیلکی و فارسی شعر گفته و از نوگرایان و پیشروان شعر گیلکی بشمار میرود. کتابی با عنوان “نسیم نرم آواز” در سال ۱۳۷۵ از او به چاپ رسیده است. محمد فارسی در زمینه‌ی نقد اشعار نیز فعالیت دارد.


موضوع : فرهنگی، دانشنامه
http://khna.ir/1362