خمام - محمدحسن جهری شیجانی

محمدحسن جهری شیجانی

محمدحسن جهری شیجانی، متولد سال ۱۳۱۴، کارمند بازنشسته ثبت اسناد و متخلص به «آشکاری» است.

سه شنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۹:۱۲ KHNA79116

محمدحسن جهری شیجانی، متولد سال ۱۳۱۴، کارمند بازنشسته ثبت اسناد و متخلص به «آشکاری» است.
علاوه بر انتشار آثار این داستان‌نویس و شاعر خمامی در مجلات و نشریات مختلف، از وی کتاب‌هایی تحت عنوان آخر خط، پرواز، «از مدرسه تا …»، مرا دوخان، آواز رود، سازهای بی‌آواز، بنفشه گول و قصه ستارها به فارسی و گیلکی منتشر شده است.


موضوع : نویسنده، دانشنامه
http://khna.ir/79116