خمام - محمدتقی رستمی

محمدتقی رستمی

محمدتقی رستمی، شاعر گیلانی در سال ۱۳۴۹ در روستای فتاتو به دنیا آمد.

چهارشنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۱ - ۹:۰۴ KHNA100294

محمدتقی رستمی، شاعر گیلانی در سال ۱۳۴۹ در روستای فتاتو به دنیا آمد.
وی از سال ۱۳۷۷ با شوق و ذوق خاصی شعر گفتن را شروع نموده و دو بیتی، رباعی و منظومه می‌سراید. اشعار گیلکی رستمی از روانی و سلامت ویژه‌ای برخوردار هستند.
او مضامین اجتماعی و عاطفی را پشتوانه‌ی اصلی شعرهایش قرار داده و همین بی‌پیرایگی و روانی اشعار رستمی را به آداب و رسوم و فرهنگ مردم گیلان پیوند می‌زند.
کتابی با عنوان “سبز لیجار” در سال ۱۳۸۷ از او به چاپ رسیده است.


موضوع : فرهنگی، دانشنامه
http://khna.ir/100294