خمام - فاطمه یگانه دوست

فاطمه یگانه دوست

دکتر فاطمه یگانه دوست متولد روستای فتاتو فوق تخصص و جراح زنان تحصیلات خود را در آلمان و فرانسه به اتمام رسانده است

دوشنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ - ۹:۰۳ KHNA17470

  • دکتر فاطمه یگانه دوست
  • متولد روستای فتاتو
  • فوق تخصص و جراح زنان
  • تحصیلات خود را در آلمان و فرانسه به اتمام رسانده است

موضوع : پزشکی، دانشنامه
http://khna.ir/17470